wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

 • Salon Meblowy
  ul. Szubianki 19
  63-200 Jarocin
  tel 663 042 780

  Salon Meblowy
  ul. Poznańska 2
  63-200 Jarocin
  tel 697 647 444

  Salon Meblowy
  ul. Fabryczna 2A
  63-800 Gostyń
  tel 722 004 454

  NIP: 6961583046
 • E-mail:meble@meble-jarocin.com
 • Telefon663 042 780
  697 647 444
  722 004 454
 • Godziny działania sklepucodziennie 10.00 - 17.00, w soboty 9.00 - 13.00

Producenci

Chmura tagów

Regulamin

I. Strony umowy

    Właścicielem Sklepu internetowego – www.meble-jarocin.com jest Salon Meblowy, z siedzibą w 63-200 Jarocin ul. Szubianki 19 NIP:6961583046, REGON: 411505325, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem.
    Sklep internetowy www.meble-jarocin.com jest platformą handlową umożliwiającą zakup mebli i artykułów wyposażenia wnętrz oferowanych przez Sklep. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
    Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
    Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem.
    Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sklepem.
    Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie Klient akceptuje Regulamin.
    Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.
    Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu).
    Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez meble-jarocin.com do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) oraz do celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym Klient, będący osobą fizyczną, składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wcześniej wymienionych

II. Ceny

    Wszystkie ceny podane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

III. Składanie zamówień

    Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
    W związku z powyższym złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.
    Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu  e-mail, w którym Sklep doprecyzuje szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy. Oferta transakcji złożona Klientowi w tym e-mailu jest dla Sklepu wiążącą przez okres jednego tygodnia.
    Wpłata na konto bankowe lub do kasy Sklepu należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.
    W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.
    Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

IV. Termin realizacji

    Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe lub po potwierdzeniu zamówienia.
    Zamówienie realizowane jest w terminie od 5 do 20 dni roboczych.
    Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).
    Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest uzgodnienie z nim daty wysyłki towaru.
    Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia.
   
V. Formy płatności

    W Sklepie przyjęte są trzy formy płatności:
       1) przesyłka za pobraniem
        Klient płaci 100 % należności przy dostawie mebli
        2) przedpłata 100%.
        Klient płaci 100 % należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
       3) zakup poprzez system ratalny
    Płatności mogą być dokonane przelewem na konto bankowe sprzedawcy lub wpłatą gotówkową do kasy w naszym sklepie meblowym w Jarocinie.
    Podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj:
        dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem,
        numer konta bankowego, na które Klient dokonuje wpłaty,
        ( 66 1950 0001 2006 0885 9358 0002 )
        nazwę i adres właściciela rachunku,
        tytuł zapłaty,
        adres sklepu meblowego w Jarocinie

       Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane jest paragonem, lub fakturą VAT, która razem z towarem jest wysyłana do Klienta na adres pocztowy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

VI. Dostawa i Koszty wysyłki

    O koszcie transportu Klient informowany jest w e-mailu, w którym Sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu Klient decyduje się na zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
    Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.
    Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, lub transportem własnym Sprzedawcy, a termin wysyłki uzgadniany jest z Klientem w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu.
    Meble dostarczane są w paczkach, do samodzielnego montażu
    Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania i ich montażu.
    Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona, Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy.

    Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

VII. Ochrona danych osobowych

    Dokonując rejestracji Klient udziela firmie Salon Meblowy z siedzibą w Jarocinie zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
    Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.
    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.
    Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

VIII. Reklamacje

    Wszystkie towary są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
    Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, eko-skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.
    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
    Brak sporządzenia przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu reklamacyjnego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
    Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres: 63-200 Jarocin ul. Szubianki 19, lub na adres mail: meble@meble-jarocin.com
    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, paragonu, karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki.
    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
    Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, drewna, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
    Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową wyłącznie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Klient traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

IX. Postanowienia końcowe

    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
    Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

      Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z umową sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl