wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I. Strony umowy

    Właścicielem Sklepu internetowego – www.meble-jarocin.com jest Salon Meblowy, z siedzibą w 63-200 Jarocin ul. Szubianki 19 NIP:6961583046, REGON: 411505325, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem.
    Sklep internetowy www.meble-jarocin.com jest platformą handlową umożliwiającą zakup mebli i artykułów wyposażenia wnętrz oferowanych przez Sklep. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe.
    Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.
    Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, które posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem.
    Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sklepem.
    Zakładając konto oraz dokonując zakupów w Sklepie Klient akceptuje Regulamin.
    Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.
    Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu).
    Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez meble-jarocin.com do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym Klient, będący osobą fizyczną, składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wcześniej wymienionych

II. Ceny

    Wszystkie ceny podane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.
    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.

III. Składanie zamówień

    Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
    W związku z powyższym złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.
    Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu  e-mail, w którym Sklep doprecyzuje szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy. Oferta transakcji złożona Klientowi w tym e-mailu jest dla Sklepu wiążącą przez okres jednego tygodnia.
    Wpłata na konto bankowe lub do kasy Sklepu należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna - sprzedaży.
    W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.
    Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

IV. Termin realizacji

 Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe lub po potwierdzeniu zamówienia.
Zamówienia złożone na 40 dni przed świętami Wielkanocnymi oraz świętami Bożego Narodzenia będą realizowane po świętach.
    Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).
    Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest uzgodnienie z nim daty wysyłki towaru.
    Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia.
   
V. Formy płatności

    W Sklepie przyjęte są trzy formy płatności:
       1) przesyłka za pobraniem
        Klient płaci 100 % należności przy dostawie mebli
        2) przedpłata 100%.
        Klient płaci 100 % należności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
       3) zakup poprzez system ratalny
    Płatności mogą być dokonane przelewem na konto bankowe sprzedawcy lub wpłatą gotówkową do kasy w naszym sklepie meblowym w Jarocinie.

    Podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta. Znajdują się w nim wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj:
        dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem,
        numer konta bankowego, na które Klient dokonuje wpłaty,
        ( 66 1950 0001 2006 0885 9358 0002 )
        nazwę i adres właściciela rachunku,
        tytuł zapłaty,
        adres sklepu meblowego w Jarocinie

       Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane jest paragonem, lub fakturą VAT, która razem z towarem jest wysyłana do Klienta na adres dostawy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym.

VI. Dostawa i Koszty wysyłki

    O koszcie transportu Klient informowany jest w e-mailu, w którym Sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta. Dopiero po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu Klient decyduje się na zawarcie umowy kupna-sprzedaży.
    Koszt transportu uzależniony jest od odległości, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.
    Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, lub transportem własnym Sprzedawcy, a termin wysyłki uzgadniany jest z Klientem w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu.
    Meble dostarczane są w paczkach, do samodzielnego montażu
    Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania i ich montażu.
    Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona, Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy.

    Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

VII. Ochrona danych osobowych

    Dokonując rejestracji Klient udziela firmie Salon Meblowy z siedzibą w Jarocinie zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
    Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.
    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.
    Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.

VIII. Reklamacje

    Wszystkie towary są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.
    Nieznaczne różnice w kolorystyce nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Wszystkie przedstawione w sklepie kolory mebli w szczególności skór, eko-skór, tkanin, drewna itp. mają wyłącznie charakter orientacyjny.
    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
    Brak sporządzenia przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu reklamacyjnego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
    Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres: 63-200 Jarocin ul. Szubianki 19, lub na adres mail: meble@meble-jarocin.com
    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat, paragonu, karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki.
    Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
    Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, drewna, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
    Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową wyłącznie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Klient traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

IX. Zwroty Konsumenckie prawo do odstąpienia od umowy.

-
Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, od daty odebrania towaru.
- W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru następuje na koszt Kupującego, na adres sklepu w Jarocinie ul. Szubianki 19 , 63-200 Jarocin. Towar powinien zostać zwrócony do sprzedawcy w ciągu 14 dni od odebrania towaru. Zwracany w tym trybie produkt powinien zostać odesłany wraz z dowodem zakupu.
- Chcąc odstąpić od umowy, Kupujący powinien w terminie 14 dni od daty odebrania towaru, wysłać do Sprzedającego oświadczenie listem poleconym na adres sklepu w Jarocinie ul. Szubianki 19 , 63-200 Jarocin, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: meble@meble-jarocin.com
- Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są meble nieprefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (dotyczy to w szczególności zamówień na szafy, meble kuchenne, tapicerowane, stoły, krzesła oraz formatek meblowych i blatów na wymiar).
- Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
- Sprzedający zobowiązuje się do rozliczenia z Kupującym bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kupujący zobowiązany jest zwrócić produkt Sprzedawcy.
a) Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Kupującego - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

X. Postanowienia końcowe

    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
    Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

      Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z umową sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu